M03-006 white/black

M03-006 white

220V / LED модуль / 7W / 3000K

M03-006 black

220V / LED модуль / 7W / 3000K

Made on
Tilda